З метою протидії та запобіганню корупції в органах юстиції Херсонщини начальник Головного територіального управління юстиції у Херсонській області запровадив електронну «скриньку довіри» у соціальній мережі Facebook. Подолаємо корупцію разом!>

План заходів спрямованих на посилення виконавської дисципліни у Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області на 2016 рік

20 Січ 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного

територіального

управління юстиції у

Херсонській області

від 16.01.2016 № 20/9

ПЛАН ЗАХОДІВ

спрямованих на посилення виконавської дисципліни

у Головному територіальному управлінні юстиції у

Херсонській області на 2016 рік

з/п

Зміст заходу Термінвиконання Відповідальні за виконання
1. Посилити згідно зі своїми функціональними повноваженнями контроль за своєчасним і якісним виконанням законів України, актів Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, рішень колегій, наказів та доручень Мін’юсту України; забезпечити підвищення рівня трудової та виконавської дисципліни. Протягом року Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  начальники райміськуправлінь юстиції
    2. Аналізувати стан виконавської дисципліни та контролю у Головному територіальному управлінні, райміськуправліннях юстиції, результати аналізів  розглядати на  колегії та оперативних нарадах Головного територіального управління юстиції, оперативних нарадах при керівництві Головного територіального управління, райміськуправлінь юстиції. Щоквартально Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації, відділ організаційної роботи, документування та контролю, начальники райміськуправлінь юстиції
3. У випадку виявлення фактів несвоєчасного чи неякісного виконання документів, що знаходяться на контролі, ініціювати, у разі потреби, порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, винних у порушенні строків виконання документів. Постійно Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації, відділ організаційної роботи, документування та контролю, начальники райміськуправлінь юстиції
4. Проводити моніторинг стану виконання актів законодавства України, актів Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Мін’юсту, запитів і звернень народних депутатів України, а також інших завдань, що перебувають на контролі. Постійно Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації, відділ організаційної роботи, документування та контролю, начальники райміськуправлінь юстиції
5. Забезпечити складання орієнтованих графіків виконання завдань, що мають пріоритетне значення для діяльності Головного управління та райміськуправлінь юстиції, та організувати їх неухильне виконання. Постійно Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації, відділ організаційної роботи, документування та контролю, начальники райміськуправлінь юстиції
6. Проводити стажування начальників райміськуправлінь юстиції з питань організації та здійснення контролю за виконанням актів та доручень. Протягом року Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
7. Проводити стажування спеціалістів райміськуправлінь юстиції, відповідальних за здійснення контролю за виконанням доручень та ведення діловодства. Протягом року

 

Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
8. Проводити стажування працівників Головного територіального управління юстиції з питань виконавської дисципліни. Протягом року Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
9. Проводити комплексні та цільові  перевірки райміськуправлінь юстиції з питань забезпечення ними стану виконання актів законодавства України, актів та   доручень, запитів і звернень народних депутатів України, а також інших завдань, що перебувають на контролі. Згідно плану роботи Головного територіального управління юстиції Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
10. Проводити перевірки стану виконавської дисципліни та ведення діловодства у структурних підрозділах райміськуправлінь юстиції. Згідно планів роботи райміськуправлінь юстиції Начальники райміськуправлінь юстиції
11. Проводити семінари та заняття з питань виконавської дисципліни та ведення діловодства з працівниками райміськуправлінь юстиції. Згідно планів роботи райміськуправлінь юстиції Начальники райміськуправлінь юстиції
12. Проводити семінарські заняття з питань організації та здійснення контролю за виконанням актів та доручень з працівниками Головного територіального управління, райміськуправлінь юстиції. Згідно плану роботи Головного територіального управління юстиції Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
13. Про проведену роботу щодо стану виконання законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень колегії, наказів та доручень Мін’юсту України інформувати Міністерство юстиції України.

 

 

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
14. Надавати до відділу організаційної роботи, документування та контролю інформацію про порушення райміськуправліннями юстиції встановлених термінів виконання доручень Головного територіального управління юстиції по кожному напрямку діяльності з метою узагальнення та  невідкладного реагування. Щоквартально Керівний склад Головного територіального управління юстиції
15. Узагальнювати роботу, проведену відділом організаційної роботи, документування та контролю з організації та здійснення контролю за виконанням актів та доручень в Головному територіальному управлінні юстиції. Щомісячно Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
16. Готувати перспективні плани контролю за виконанням контрольних доручень. Щотижня Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю
17. Узагальнювати стан виконання Плану заходів. Узагальнення розглядати на оперативних нарадах Головного територіального управління юстиції. до 25 січня

 

Перший заступник начальника,відділ організаційної роботи, документування та контролю

 

Наказ Про затвердження Плану заходів, спрямованих на посилення виконавської дисципліни у Головному та райміськуправліннях юстиції Херсонської області на 2016 рік.