З метою протидії та запобіганню корупції в органах юстиції Херсонщини начальник Головного територіального управління юстиції у Херсонській області запровадив електронну «скриньку довіри» у соціальній мережі Facebook. Подолаємо корупцію разом!>

План заходів Головного територіального управління юстиції у Херсонській області щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 на 2016 рік

20 Січ 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного

територіального

управління юстиції у

Херсонській області

від 16.01.2016 №21/9

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Головного територіального управління  та райміськуправлінь  юстиції області щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» на 2016 рік

з/п Зміст заходу Термінвиконання Виконавець
1. Забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильне виконання норм Закону України «Про звернення громадян», упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема, щодо:-        недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі звернень для розгляду іншим органам та органам, дії яких оскаржуються;-        викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;-        створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

–        з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

–        здійснення постійного контролю за організацією роботи по розгляду звернень громадян.

Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,   начальники райміськуправлінь юстиції
    2. Установити персональну відповідальність керівників за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених у зверненнях громадян, а також вжиття ефективних заходів щодо поновлення прав і свобод громадян, порушених в результаті недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб, у встановленому порядку, до дисциплінарної відповідальності за невиконання  чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян. Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  начальники райміськуправлінь юстиції
3. Забезпечити ретельну перевірку усіх звернень громадян, в яких йдеться про недоліки у роботі органів юстиції, оскарження рішень посадових осіб цих органів. Невідкладно вживати заходи щодо припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень. Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,   начальники райміськуправлінь юстиції
4. Вжити невідкладних заходів для вдосконалення, відповідно до вимог законодавства, умов реалізації конституційного права громадян на звернення, забезпечивши:-           належну взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою оперативного та всебічного вирішення в межах наданих їм повноважень питань, з якими звертаються громадяни на особистому прийомі;-           належне виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 березня 2004 року №26/5 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління» щодо запобігання реального порушення конституційних прав громадян на звернення, вважаючи, що розгляд звернень громадян є важливою ділянкою роботи Головного управління юстиції, райміськуправлінь юстиції, засіб отримання інформації про недоліки в роботі органів юстиції;-           узяття під особистий контроль питання розгляду звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

–           особливу увагу до розгляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки, для чого залучати громадські приймальні та юридичні клініки з метою надання безоплатної правової допомоги.

Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,начальники райміськуправлінь юстиції
5. З метою забезпечення кваліфікованого, неупереджувального, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення конституційних прав та запобігання у подальшому таких порушень, особисто здійснювати контроль за організацією  цього напрямку діяльності в Головному територіальному управлінні, райміськуправліннях юстиції, особливу увагу приділяти здійсненню особистого прийому громадян у позаробочий час та за місцем їх проживання. Проводити зустрічі з жителями сільської місцевості з метою роз’яснення прав громадян та чинного законодавства. Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  начальники райміськуправлінь юстиції
6. Здійснювати контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян в райміськуправліннях юстиції шляхом проведення комплексних, контрольних та цільових перевірок; особливу увагу приділяти особистому прийому громадян. В ході перевірок надавати практичну та методичну допомогу. Результати перевірок виносити на розгляд колегії та оперативних нарад Головного територіального  управління юстиції. Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,    відділ організаційної роботи, документування та контролю
7. Систематично аналізувати та узагальнювати роботу по розгляду звернень громадян з метою виявлення причин, що породжують їх надходження. Результати розглядати на засіданнях колегії Головного територіального управління юстиції, оперативних нарадах Головного територіального управління та райміськуправлінь юстиції. Щоквартально Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,   відділ організаційної роботи, документування та контролю, начальники райміськуправлінь юстиції
8. Забезпечити функціонування робочих груп по розгляду повторних звернень та систематично узагальнювати стан розгляду повторних звернень громадян, з проведенням, у разі необхідності, їх перевірок. Щоквартально Відділ організаційної роботи, документування та контролю,начальники райміськуправлінь юстиції
9. Забезпечити роботу «гарячих» ліній і телефонів довіри. Протягом року Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  начальники райміськуправлінь юстиції
10. Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих прийомів громадян Щоквартально Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  відділ організаційної роботи, документування та контролю,начальники райміськуправлінь юстиції
11. Провести семінари з питань роботи зі зверненнями громадян для начальників та спеціалістів райміськуправлінь юстиції, працівників Головного територіального управління юстиції з метою удосконалення даного напрямку діяльності. Протягом року Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації, відділ організаційної роботи, документування та контролю
12. Аналізувати кожен факт не вирішення порушених у зверненнях громадян обґрунтованих питань, які належать до компетенції органів юстиції, що призвело до повторного звернення чи звернення до органу вищого рівня, та у разі виявлення ознак тяганини, формалізму та бюрократизму вирішувати питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Протягом року Начальник, перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  начальники райміськуправлінь юстиції
14. Узагальнити  стан виконання  Плану заходів. Узагальнення розглядати на оперативних нарадах Головного територіального управління юстиції. до 25 січня Перший заступник начальника,заступник начальника з питань ДВС, заступник начальника з питань державної реєстрації,  відділ організаційної роботи, документування та контролю,начальники райміськуправлінь юстиції

Наказ “Про затвердження Плану заходів Головного управління юстиції у Херсонській області щодо забезпечення реалізації Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” на 2016 рік