Внесено зміни до Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Головному управлінні юстиції у Херсонській області та територіальних органах юстиції області на 2012 рік

14 Мар 2012

  УКРАЇНА

 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 Н А К А З

 14.03.2012                                       м. Херсон                                №06-04/270

 

Про внесення змін до Плану заходів щодо

попередження та профілактики корупційних

правопорушень в Головному управлінні юстиції 

у Херсонській області та територіальних

органах юстиції області на 2012 рік

 На виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, на 2012 рік, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2012 № 330/5,

 наказую:

 1.       Внести зміни до Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Головному управлінні юстиції у Херсонській області та територіальних органах юстиції області на 2012 рік, затвердженого наказом  Головного управління юстиції у Херсонській області від 28.12.2011 № 05-04/1187, доповнивши його пунктами наступного змісту:

 «16. Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в органах юстиції області, та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

 Відділ кадрової роботи та державної служби,

начальники райміськуправлінь юстиції області

Протягом року

 17. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб в апараті Головного управління юстиції та територіальних органах юстиції області.

 Відділ кадрової роботи та державної служби, керівники структурних підрозділів Головного управління юстиції,

начальники райміськуправлінь юстиції області

Протягом року

18. Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Відділ кадрової роботи та державної служби

До 1 квітня 2012 року

19. Надавати територіальним органам юстиції методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання і протидії корупції.

Відділ кадрової роботи та державної служби

Постійно

20. Забезпечувати розміщення результатів аналізу скарг та звернень громадян у порядку, встановленому законодавством України, для висвітлення на власних веб-сайтах з метою запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти вчинення корупційних правопорушень працівниками Головного та територіальних органів юстиції області.

 Відділ роботи зі зверненнями громадян, документування,   контролю, організаційного

та господарського забезпечення, начальники райміськуправлінь юстиції області

Щоквартально до 10 числа останнього місяця

відповідного кварталу

21. Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків.

 Відділ кадрової роботи та державної служби,

начальники райміськуправлінь юстиції області

Постійно

22. Аналізувати скарги та звернення громадян, у яких вбачається порушення працівниками Головного управління юстиції, територіальних органів юстиції області Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що надходять від громадян через журнал  відгуків та пропозицій, телефонну «лінію довіри» та на електронну адресу для отримання повідомлень про випадки корупції в органах юстиції. Результати розглядати на оперативних нарадах Головного управління юстиції.

 Відділ роботи зі зверненнями громадян, документування,   контролю, організаційного

та господарського забезпечення, відділ кадрової  роботи та державної служби

щоквартально до 5 числа останнього

місяця кварталу

 23. Надавати Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя інформацію про працівників Головного управління юстиції та територіальних органів юстиції області, притягнутих до відповідальності за вчинення правопорушень, протягом 3 днів з дня отримання повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

 Відділ кадрової роботи та державної служби

Протягом року

 

Начальник                                                                                В.Г.Єрьоменко