З метою протидії та запобіганню корупції в органах юстиції Херсонщини начальник Головного територіального управління юстиції у Херсонській області запровадив електронну «скриньку довіри» у соціальній мережі Facebook. Подолаємо корупцію разом!>

ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ !

07 Лис 2016

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», із змінами, внесеними згідно із Законами № 1403-VIII від 02.06.2016, що набрали чинності з 02.11.2016

ПРИВЕДЕННЯ СТАТУТІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА!

Як відомо, 1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог податкового законодавства.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440, затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, згідно з яким неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи відповідно до норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Детально ознайомитись із текстом Постанови можливо за наступним посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF/ print1452602521925016

Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України визначено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам:
– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
– внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, можуть бути віднесені й громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання.

Для приведення статутів (положень) громадських формувань у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, відповідно до визначеного частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» переліку, надаються наступні документи:
– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі. (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5, із змінами внесеними наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2016;
– примірник оригіналу (нотаріальна засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру. (Вимоги до оформлення таких рішень (протоколів вищих органів управління громадських формувань) визначено спеціальними законами – «Про громадські об’єднання», «Про політичні партії», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»). Також, законами визначено строк подання цих рішень для державної реєстрації;
Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу другого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання;
– реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;
– документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;
– документ про сплату адміністративного збору (РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ про громадське формування, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ)

Отримувач УК у м. Херсоні/ м. Херсон/22010300,     Код отримувача (ЄДРПОУ) 37959779
Банк отримувача( ГУДКСУ) ГУДКСУ у Херсонській області,     Код банку(МФО ГУДКСУ) 852010
Номер рахунку 31119170700002,     Код класифікації доходів бюджету 22010300

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування.

Р О З М І Р:
0,3 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
0,1 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію;
Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.
Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

– статут громадського формування у новій редакції, який повинен бути викладений у письмовій формі, прошитий, пронумерований та підписаний членами громадського формування або уповноваженими ними особами.
– установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
– Вимога нотаріального засвідчення справжності підписів на установчому документі не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання;

Також, нагадуємо представникам громадських об’єднань , що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання», до 31.12.2017 року статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій повинні бути приведені у відповідність із цим Законом, для чого подаються документи відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», як наведено вище.

Для реєстрації змін, документи надаються до:
– управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вулиця Олександрівська, 30, другий поверх, кабінети №№1,10, у робочий час з понеділка – по п’ятницю з 9 до 13 годин та з 15 до 17 години;
– центрів надання адміністративних послуг, утворених при виконавчих комітетах міських рад та районних державних адміністрацій;
– Херсонського, Каховського, Бериславського, Голопристанського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної допомоги.
Якщо документи подаються особисто (керівником Організації, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі), заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.