З метою протидії та запобіганню корупції в органах юстиції Херсонщини начальник Головного територіального управління юстиції у Херсонській області запровадив електронну «скриньку довіри» у соціальній мережі Facebook. Подолаємо корупцію разом!>

Узагальнення роботи з питань міжнародного співробітництва за 2014 рік

28 Січ 2015

Головним управлінням юстиції у Херсонській області опрацьовано матеріали, складені за результатами виконання доручень (клопотань), що надійшли від компетентних органів іноземних держав, а також якість підготовки доручень (клопотань) судами Херсонської області упродовж 2014 року, та узагальнено вказану інформацію про що повідомляємо наступне.

Протягом 2014 року від іноземних органів як безпосередньо, так і через Міністерство юстиції України, до Головного управління юстиції у Херсонській області надійшло 82 доручення (клопотання) для виконання на території Херсонської області, з них 59 спрямовано до відповідних судів Херсонської області. Із загальної кількості доручень (клопотань): 13 – до Комсомольського районного суду м. Херсона (матеріали складені під час виконання доручень та розгляду клопотань повертались 6 разів), 10 – до Білозерського районного суду Херсонської області (матеріали складені під час виконання доручень повертались 2 рази), 8 – до Суворовського районного суду м. Херсона, по 5 – до Новокаховського міського суду Херсонської області, Голопристанського районного суду Херсонської області (матеріали складені під час виконання доручень повертались 4 рази), 4 – до Чаплинського районного суду Херсонської області (матеріали складені під час виконання доручень повертались 3 рази), 3 – до Скадовського районного суду Херсонської області, по 2 – до Великоолександрівського районного суду Херсонської області, Каховського міськрайонного суду Херсонської області, Новотроїцького районного суду Херсонської області (матеріали складені під час виконання доручення повертались 1 раз), по 1 – до Бериславського районного суду Херсонської області, Високопільського районного суду Херсонської області (матеріали складені під час виконання доручення повертались 1 раз), Генічеського районного суду Херсонської області, Дніпровського районного суду м. Херсона, Каланчацького районного суду Херсонської області (матеріали складені під час виконання доручення повертались 1 раз).

Судами області продовж минулого року направлено до Головного управління юстиції у Херсонській області 35 доручень (клопотань) на підставі міжнародних договорів України для направлення до компетентних органів іноземних держав. З них: 11 – від Генічеського районного суду Херсонської області, по 4 – від Комсомольського районного суду м. Херсона (1 доручення про надання правової допомоги поверталось на доопрацювання), Новокаховського міського суду Херсонської області                      (1 клопотання про визнання та виконання на території іноземної держави поверталось на доопрацювання), по 3 – від Білозерського районного суду Херсонської області, Скадовського районного суду Херсонської області                (1 клопотання про визнання та виконання на території іноземної держави поверталось на доопрацювання, 1 доручення про вручення документів на території іноземної держави поверталось на доопрацювання), по 2 – від Каховського міськрайонного суду Херсонської області, Новотроїцького районного суду Херсонської області, по 1 – від апеляційного суду Херсонської області, господарського суду Херсонської області, Голопристанського районного суду Херсонської області (1 доручення про вручення документів на території іноземної держави поверталось на доопрацювання), Нижньосірогозького районного суду Херсонської області   (1 доручення про вручення документів на території іноземної держави поверталось на доопрацювання), Суворовського районного суду м. Херсона, Цюрупинського районного суду Херсонської області.

Окрім того, у 2014 році судами Херсонської області виконано 77 доручень (клопотань) компетентних органів іноземних держав як тих, що надійшли у звітному році, так і тих, що надійшли у 2013 році, відповідними органами іноземних держав розглянуто 42 доручення (клопотання) судів України, надісланих у 2013-2014 роках.

Порядок виконання міжнародних договорів України, зокрема, Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року та Протоколу до неї (далі – Конвенція 1993 року), Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних і комерційних справах 1965 року (далі – Конвенція 1965 року) та двосторонніх договорів України з питань надання правової допомоги в цивільних справах, визначено розділом VIII Цивільного процесуального кодексу України та Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року     № 1092/5/54 (далі – Інструкція).

З метою удосконалення роботи з питань надання міжнародної правової допомоги та недопущення у майбутньому порушень норм міжнародних договорів та чинного законодавства України, розглянемо типові помилки, допущені при виконанні та підготовці доручень (клопотань) судами України, у зв’язку з чим, матеріали повертались на доопрацювання.

Щодо звернення суду України з дорученням за кордон

(під час розгляду справ у порядку цивільного судочинства)

Частина «к» підпункту 2.1.2 Інструкції: у разі, якщо міжнародним договором України не передбачено інше, доручення повинно містити перелік документів, що надсилаються разом з дорученням.

Не враховано Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Скрипник Л.А.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про надання правової допомоги щодо надання копії спадкової справи та встановлення кола правонаступників Саннікової Клавдії Григорівни (повернено на доопрацювання листом від 13.10.2014 за вих. № 10-18/8707).

Абзац перший підпункту 2.1.3 Інструкції: якщо міжнародним договором України не передбачено інше, доручення про вручення документів складається згідно з додатком 1. Також додається формуляр підтвердження про вручення документа згідно з додатком 2.

Підпункт 2.1.4 Інструкції: доручення про виконання окремих процесуальних дій має складатися згідно з додатком 4 та з урахуванням підпункту 2.1.2.

Не враховано Нижньосірогозьким районним судом Херсонської області (суддя Панкєєв В.М.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про вручення судових документів та вчинення окремих процесуальних дій відносно Подоляна Едуарда Дем’яновича (повернено на доопрацювання листом від 09.12.2013 за вих. № 01-27/14395).

Підпункт 2.1.6 Інструкції: документи, що додаються до доручення повинні бути оформлені відповідно до законодавства України, засвідчені підписом судді і печаткою суду України в належних випадках. Якщо документ, що надсилається, складається з декількох аркушів, вони мають бути відповідним чином прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою суду України.

Не враховано:

Нижньосірогозьким районним судом Херсонської області (суддя Панкєєв В.М.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про вручення судових документів та вчинення окремих процесуальних дій відносно Подоляна Едуарда Дем’яновича (повернено на доопрацювання листом від 09.12.2013 за вих. № 01-27/14395);

Скадовським районним судом Херсонської області (суддя Шульга К.М.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про вручення судових документів та вчинення окремих процесуальних дій відносно Попова Євгена Вікторовича (повернено на доопрацювання листом від 24.12.2013 за вих. № 01-27/15274).

Пункт 2.3. Інструкції: доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України.

Якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на таку мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України.

Документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову.

Стаття 17 Конвенції 1993 року в редакції Протоколу 1997 року: у відношеннях один з одним при виконанні цієї Конвенції установи юстиції Договірних Сторін користуються державними мовами Договірних Сторін або російською мовою. У випадку виконання документів державними мовами Договірних Сторін до них додаються засвідчені переклади російською мовою.

Не враховано:

Нижньосірогозьким районним судом Херсонської області (суддя Панкєєв В.М.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про вручення судових документів та вчинення окремих процесуальних дій відносно Подоляна Едуарда Дем’яновича (повернено на доопрацювання листом від 09.12.2013 за вих. № 01-27/14395);

Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Францішко Ю.В.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про вручення судових документів та вчинення окремих процесуальних дій відносно Ховріна Віталія Євгеновича (повернено на доопрацювання листом від 08.09.2014 за вих. 10-18/7872).

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Скрипник Л.А.) при підготовці доручення, на підставі Конвенції 1993 року, про надання правової допомоги щодо надання копії спадкової справи та встановлення кола правонаступників Саннікової Клавдії Григорівни (повернено на доопрацювання листом від 13.10.2014 за вих. № 10-18/8707).

Щодо звернення з клопотанням про визнання і виконання за кордоном рішення суду України у цивільних справах

Пункт 4.7 Інструкції: з метою звернення з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України до компетентного органу запитуваної держави заінтересована особа звертається до суду України, який ухвалив рішення, для отримання документів, передбачених міжнародним договором України.

Якщо міжнародний договір України не визначає переліку документів, що додаються до клопотання, судом України надається засвідчена належним чином копія судового рішення (або у відповідному випадку – вироку).

Документи, що надає суд України, засвідчуються підписом судді і скріплюються гербовою печаткою суду України.

Пункт 4.9 Інструкції: заінтересована особа або орган складає клопотання мовою запитуваної держави. Якщо клопотання та документи, що до нього додаються, складено українською мовою, до них додається переклад на мову запитуваної держави, засвідчений відповідно до законодавства України.

Не враховано Скадовським районним судом Херсонської області (суддя  Ведмідська Н.І.) при підготовці клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, Гавриленко Лариси Миколаївни про визнання та виконання на території Російської Федерації рішення Скадовського районного суду Херсонської області про стягнення коштів з Гавриленка Віктора Сергійовича (повернено на доопрацювання листом від 13.11.2014 за вих. № 10-18/9457).

Окрім того, повернено на доопрацювання у зв’язку з неналежним перекладом рішення на російську мову.

Новокаховський міський суд Херсонської області (суддя Сапронова Л.В) клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, Болотіної Олени Михайлівни про визнання і виконання на території Російської Федерації рішення Новокаховського міського суду Херсонської області від 31.03.2014 про стягнення коштів з Болотіна Олександра Вікторовича (повернено на доопрацювання листом від 29.05.2014 за вих. № 10-18/3992).

Щодо виконання доручень іноземних компетентних органів в Україні

(у порядку цивільного судочинства)

Частина восьма статті 418 Цивільного процесуального кодексу України: виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв’язку з отриманням документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.

Не враховано Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення Дмитрівського відділу судових приставів по м. Москві про виконання окремих процесуальних дій та вручення судових документів Молодому Олегу Дмитровичу (повернено на доопрацювання листом від 31.01.2014 за  вих. № 10-18/11448, повторно повернено на доопрацювання на ім’я голови Комсомольського районного суду м. Херсона листом від 13.02.2014 за  вих. № 10-18/11448).

Підпункт 3.5.1 Інструкції: засвідчення отримання документів та підпису особи, яка їх отримала, здійснюється у порядку, передбаченому відповідним міжнародним договором України. Якщо інше не передбачено міжнародним договором України, особа, яка отримала документи, ставить свій підпис на копіях документів або на підтвердженні про вручення документа. Підпис особи засвідчується підписом судді та скріплюється печаткою суду України.

Не враховано Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Охтень А.А.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення мирового судді судової дільниці № 3 Лабитнанги Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації про вручення судових документів та виконання окремих процесуальних дій відносно Недужко Дем’яна Анатолійовича (повернено на доопрацювання листом від 14.04.2014 за вих. № 10-18/1250).

Підпункт 3.6.2 Інструкції: якщо інше не передбачено міжнародним договором України, документи, що складаються за результатами виконання іноземного доручення, підписують суддя, який безпосередньо виконав доручення, і особа, яка склала відповідний документ, та скріплюють печаткою суду України. Якщо документ складається з декількох аркушів, кожна сторінка повинна бути пронумерована та скріплена печаткою суду України.

Не враховано:

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення Дмитрівського відділу судових приставів по м. Москві про виконання окремих процесуальних дій та вручення судових документів Молодому Олегу Дмитровичу (повернено на доопрацювання листом від 31.01.2014 за вих. № 10-18/11448, повторно повернено на доопрацювання на ім’я голови Комсомольського районного суду         м. Херсона листом від 13.02.2014 за вих. № 10-18/11448);

Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Охтень А.А.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення мирового судді судової дільниці № 3 Лабитнанги Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації про вручення судових документів та виконання окремих процесуальних дій відносно Недужко Дем’яна Анатолійовича (повернено на доопрацювання листом від 12.03.2014 за вих. № 10-18/1250, повторно повернено на доопрацювання листом від 14.04.2014 за вих. № 10-18/1250);

Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Ширінська О.Х.) при виконанні, на підставі міжнародного договору, доручення туркменського суду про допит представника відділу ДРАЦС Голопристанського районного управління юстиції Херсонської області та Дедоренко (Щербини) Людмили Василівни (повернено на доопрацювання листом від 04.06.20014 за вих. № 10-18/3689);

Чаплинським районним судом Херсонської області (суддя Кузьменко А.Д.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення суду Лунинецького району Брестської області Республіки Білорусь про вручення судових документів Поляковій (Баляй) Світлані Анатоліївні (повернено на доопрацювання листом від 24.06.2014 за вих. № 10-18/4230, повторно повернено на доопрацювання листом від 09.09.2014 за вих. № 10-18/4230).

Пункт 3.7 Інструкції: у разі неможливості виконання іноземного доручення суд України через Головне управління юстиції повертає доручення Мін’юсту без виконання із зазначенням причин, що перешкоджають його виконанню. Суд України також додає відповідні підтвердні документи, у разі невиконання у зв’язку з неявкою особи до суду – копії документів (судових повісток, повідомлень, розписок) на підтвердження того, що особу принаймні двічі було запрошено до суду України у порядку, установленому законодавством України.

У разі невиконання іноземного доручення про вручення документів суд України заповнює формуляр, що надійшов разом з дорученням, або складає підтвердження про вручення документів, зазначивши також причини невиконання.

Не враховано:

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення Дмитрівського відділу судових приставів по м. Москві про виконання окремих процесуальних дій та вручення судових документів Молодому Олегу Дмитровичу (повернено на доопрацювання листом від 31.01.2014 за вих. № 10-18/11448, повторно повернено на доопрацювання на ім’я голови Комсомольського районного суду      м. Херсона листом від 13.02.2014 за вих. № 10-18/11448);

Чаплинським районним судом Херсонської області (суддя Кузьменко А.Д.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення суду Лунинецького району Брестської області Республіки Білорусь про вручення судових документів Поляковій (Баляй) Світлані Анатоліївні (повернено на доопрацювання листом від 24.06.2014 за вих. № 10-18/4230, повторно повернено на доопрацювання листом від 09.09.2014 за вих. № 10-18/4230).

Пункт 3.8 Інструкції: документи за результатами виконання іноземного доручення суд України складає українською мовою. Однак у випадках, передбачених міжнародним договором України, суд України складає документи мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України, або додає до них завірений переклад на таку мову.

Не враховано:

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення Дмитрівського відділу судових приставів по м. Москві про виконання окремих процесуальних дій та вручення судових документів Молодому Олегу Дмитровичу (повернено на доопрацювання листом від 31.01.2014 за вих. № 10-18/11448, повторно повернено на доопрацювання на ім’я голови Комсомольського районного суду  м. Херсона листом від 13.02.2014 за вих. № 10-18/11448);

Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Охтень А.А.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення мирового судді судової дільниці № 3 Лабитнанги Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації про вручення судових документів та виконання окремих процесуальних дій відносно Недужко Дем’яна Анатолійовича (повернено на доопрацювання листом від 12.03.2014 за вих. № 10-18/1250);

Чаплинським районним судом Херсонської області (суддя Кузьменко А.Д.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення суду Лунинецького району Брестської області Республіки Білорусь про вручення судових документів Поляковій (Баляй) Світлані Анатоліївні (повернено на доопрацювання листом від 24.06.2014 за вих. № 10-18/4230, повторно повернено на доопрацювання листом від 09.09.2014 за вих. № 10-18/4230).

Пункт 3.10 Інструкції: іноземне доручення виконується судом України без необґрунтованих зволікань, протягом місяця з дати його одержання. В обґрунтованих випадках суд України виконує доручення протягом тривалішого розумного строку.

У разі, якщо в іноземному дорученні міститься прохання щодо його виконання у певний строк, суд України його додержується.

У разі отримання доручення про вручення виклику до іноземного компетентного органу таке доручення виконується протягом розумного строку, необхідного для повідомлення запитуючої держави про результати виконання доручення, а також з урахуванням строку, необхідного для особи, якій вручається виклик, для прибуття до іноземного компетентного органу.

У разі неможливості виконання доручення у строк, визначений відповідно до абзаців другого та третього цього пункту, суд України направляє Головному управлінню юстиції письмове повідомлення із зазначенням причин для відповідного інформування запитуючого компетентного органу.

Не враховано:

Каховським міськрайонним судом Херсонської області (суддя Марків Т.А.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення мирового судді судової дільниці № 4 Родниківського району Іванівської області Російської Федерації про вручення судових документів та виконання окремих процесуальних дій відносно Штепи Миколи Васильовича (листи-нагадування направлено 15.01.2014 за вих. № 10-18/11940, 01.04.2014 за вих. № 10-18/11940);

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Котьо І.В.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення мирового судді Долгоруківської судової дільниці Липецької області Російської Федерації про вручення судових документів та вчинення окремих процесуальних дій відносно Тетері Дениса Володимировича (лист-нагадування направлено 13.02.2014 за вих. № 10-18/10056);

Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Ширінська О.Х.) при виконанні, на підставі міжнародного договору, доручення туркменського суду про допит представника відділу ДРАЦС Голопристанського районного управління юстиції Херсонської області та Дедоренко (Щербини) Людмили Василівни (лист-нагадування направлено 28.05.2014 за вих. № 10-18/3689);

Новотроїцьким районним судом Херсонської області (суддя Соляник Н.І.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення суду Толочинського району Вітебської області Республіки Білорусь про вручення судових документів та виконання окремих процесуальних дій відносно Важинського Володимира Вікторовича (лист-нагадування направлено 25.06.2014 за вих. № 10-18/4578);

Білозерським районним судом Херсонської області (суддя Сімчук С.Б.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення Зав’яловського районного суду Алтайського краю Російської Федерації про вручення судових документів Фоміній Ірині Олександрівні (лист-нагадування направлено 15.08.2014 за вих. № 10-18/5980);

Білозерським районним судом Херсонської області (суддя Сімчук С.Б.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення Зав’яловського районного суду Алтайського краю Російської Федерації про вручення судових документів Клабуковій Ніні Іполітівні (лист-нагадування направлено 15.08.2014 за вих. № 10-18/5982);

Чаплинським районним судом Херсонської області (суддя Кузьменко А.Д.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення суду Лунинецького району Брестської області Республіки Білорусь про вручення судових документів Поляковій (Баляй) Світлані Анатоліївні (лист-нагадування направлено 15.08.2014 за вих. № 10-18/4230);

Новокаховським міським судом Херсонської області (суддя  Ведяшкіна Ю.В.) при виконанні, на підставі Конвенції 1993 року, доручення мирового судді дільниці № 2 судового району, в якому створений Алапаєвський міський суд Свердловської області Російської Федерації про виконання окремих процесуальних дій та вручення документів Горєлову Віктору Анатолійовичу (лист-нагадування направлено 02.10.2014 за  вих. № 10-18/7428).

Щодо визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні

у порядку цивільного судочинства

Частина шоста статті 395 Цивільного процесуального кодексу України: розглянувши подані документи та вислухавши пояснення сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом сторонам у триденний строк з дня постановлення ухвали.

                Не враховано:

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, про надання дозволу на виконання на території України рішення суду Ленінського району м. Мінська Республіки Білорусь про стягнення коштів з Мельника Бориса Васильовича (лист направлено 01.04.2014 за вих. № 10-18/11071, повторно направлено лист на ім’я голови Комсомольського районного суду м. Херсона 14.05.2014 за вих.  № 10-18/11071);

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, про надання дозволу на виконання на території України рішення суду Ікрянинського районного суду Астраханської області Російської Федерації про стягнення коштів з Коваленка Геннадія Олександровича (лист направлено 01.04.2014 за                          вих. № 10-18/14904, повторно направлено лист на ім’я голови Комсомольського районного суду м. Херсона 23.04.2014 за вих.                                 № 10-18/14904).

Пункт 5.6 Інструкції: ухвала за результатами розгляду іноземного клопотання складається українською мовою. Однак у випадках, передбачених міжнародним договором України, суд України складає ухвалу мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України, або додає до неї завірений відповідно до законодавства України переклад на таку мову.

Не враховано:

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, про надання дозволу на виконання на території України рішення суду Ікрянинського районного суду Астраханської області Російської Федерації про стягнення коштів з Коваленка Геннадія Олександровича (повторно повернено на доопрацювання 14.05.2014 за вих. № 10-18/14904);

Голопристанським районним судом Херсонської області (суддя Ширінська О.Х.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, Північноморського районного суду Мурманської області Російської Федерації про визнання і виконання на території України заочного рішення від 13.11.2013 в частині стягнення коштів з Щура Володимира Миколайовича (повернено на доопрацювання листом від 04.06.2014 за вих. № 10-18/3041);

Каланчацьким районним судом Херсонської області (суддя  Живцова О.А.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, Жицької Анастасії Павлівни та мирового судді судової дільниці № 1 Когалимського судового району Хансти-Мансійського автономного округу – Югри Російської Федерації про визнання і виконання на території України рішення суду від 14.02.2014 про стягнення коштів з Жицького Дениса Юрійовича (повернено на доопрацювання листом від 16.07.2014 за   вих. № 10-18/4284);

Новотроїцьким районним судом Херсонської області (суддя Марківський О.В.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, Важинської Тетяни Юріївни та суду Толочинського району Вітебської області Республіки Білорусь про визнання і виконання на території України рішення суду про стягнення коштів з Важинського Володимира Вікторовича (повернено на доопрацювання листом від 13.08.2014 за вих. № 10-18/5898);

Високопільським районним судом Херсонської області (суддя                  Дамчук О.О.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, Муніципального казенного освітнього закладу для дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківської опіки, Шарканської спеціальної (корекційної) школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківської опіки з обмеженими можливостями здоров’я 8 виду Російської Федерації про визнання і виконання на території України рішення Ленінського районного суду м. Іжевська Удмуртської Республіки від 11.09.2007 про стягнення коштів з Рудяк Людмили Рафіківни (повернено на доопрацювання листом від 13.08.2014 за вих. № 10-18/6241).

Абзац перший пункту 5.7 Інструкції: суд України протягом трьох днів від дати проголошення ухвали за результатами розгляду іноземного клопотання надсилає стягувачу (заявнику) і боржнику її копію з роз’ясненням порядку оскарження або звернення до виконання. У разі, якщо відповідна особа проживає за кордоном, копія ухвали надсилається до Головного управління юстиції для передачі через Мін’юст.

Не враховано:

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, про надання дозволу на виконання на території України рішення суду Ленінського району м. Мінська Республіки Білорусь про стягнення коштів з Мельника Бориса Васильовича (лист направлено 01.04.2014 за вих. № 10-18/11071, повторно направлено лист на ім’я голови Комсомольського районного суду м. Херсона 14.05.2014 за вих.  № 10-18/11071);

Комсомольським районним судом м. Херсона (суддя Черниш О.Л.) при розгляді клопотання, на підставі Конвенції 1993 року, про надання дозволу на виконання на території України рішення суду Ікрянинського районного суду Астраханської області Російської Федерації про стягнення коштів з Коваленка Геннадія Олександровича (лист направлено 01.04.2014 за                        вих. № 10-18/14904, повторно направлено лист на ім’я голови Комсомольського районного суду м. Херсона 23.04.2014 за                                        вих.  № 10-18/14904).

Абзац другий пункту 5.7 Суд України на підставі рішення іноземного суду й ухвали про його визнання та надання дозволу на його примусове виконання одразу після набрання нею законної сили видає виконавчий лист і надсилає його із супровідним листом та копіями зазначеної ухвали і клопотання стягувача на виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. Про направлення виконавчого листа суд України повідомляє Головне управління юстиції із зазначенням дати направлення виконавчого листа на виконання та назви органу державної виконавчої служби. Головне управління юстиції отриману інформацію із зазначенням адреси та номера телефону органу державної виконавчої служби направляє Міністерству юстиції України.

Звертаємо увагу, що суди Херсонської області не враховують вищезазначений пункт Інструкції та не надсилають до Головного управління юстиції у Херсонській області інформацію про направлення виконавчого листа на виконання.

Узагальнюючи роботу судів Херсонської області щодо виконання міжнародних договорів України у кримінальних справах слід зазначити наступне.

Порядок виконання міжнародних договорів України, зокрема, Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції (далі – Європейська конвенція 1959 року), Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції, Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року, Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року та ін., з питань надання правової допомоги у кримінальних справах, передбачено розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Щодо виконання доручень іноземних компетентних органів в Україні

(у порядку кримінального судочинства)

Стаття 542 КПК України: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Частина друга статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України»: якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у  відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 2 Європейської конвенції 1959 року: у допомозі може бути відмовлено: якщо прохання про надання допомоги стосується правопорушення, яке на думку запитуваної Сторони, є політичним правопорушенням, пов’язаним з політичним правопорушенням, або податковим правопорушенням; якщо запитування Сторона вважає, що задоволення прохання може зашкодити суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим інтересам її країни.

Не враховано:

Білозерським районним судом Херсонської області (суддя Кусік І.В.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року, районного суду м. Бакау Румунія щодо вручення виклику в судове засідання Каламанову Петру Миколайовичу (повернено на доопрацювання листом від 14.02.2014 за вих. № 10-18/339);

Білозерським районним судом Херсонської області (суддя Сокирко Л.М.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року, районного суду м. Бакау Румунія щодо вручення судових документів Каламанову Петру Миколайовичу (повернено на доопрацювання листом від 20.05.2014 за вих.  № 10-18/4309).

Частина третя статті 558 КПК України: складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства.

Частина друга статті 560 КПК України: документи, отримані внаслідок виконання запиту, засвідчуються гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії, та передаються уповноваженому (центральному) органу України для передання запитуючій стороні без перекладу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

Не враховано Чаплинським районним судом Херсонської області (суддя Кузьменко А.Д.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року, 2-го Вищого кримінального суду м. Бакиркьой Турецької Республіки щодо допиту в якості обвинуваченої Філатової Олени Володимирівни (повернено на доопрацювання листом від 09.09.2014 за вих. № 10-18/6342).

Частина друга статті 558 КПК України: запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Не враховано:

Білозерським районним судом Херсонської області (суддя  Сокирко Л.М.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року, районного суду м. Бакау Румунія щодо вручення судових документів Каламанову Петру Миколайовичу (лист-нагадування направлено 25.06.2014 за вих. № 10-18/4309);

Чаплинським районним судом Херсонської області (суддя  Кузьменко А.Д.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року,   2-го Вищого кримінального суду м. Бакиркьой Турецької Республіки щодо допиту в якості обвинуваченої Філатової Олени Володимирівни (лист-нагадування направлено 26.08.2014 за вих. № 10-18/6342);

Суворовським районним судом м. Херсона (суддя Рябцева М.С.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року, турецького суду про вручення судових документів Голубцовій Марині (лист-нагадування направлено 29.08.2014 за вих. № 10-18/6533);

Суворовським районним судом м. Херсона (суддя Смирнов Г.С.) при виконанні доручення, на підставі Конвенції 1959 року, турецького суду про вручення судових документів Ачікгоз (Тогоренко) Анастасії Сергіївні (лист-нагадування направлено 30.09.2014 за вих. № 10-18/7010).

Таким чином, узагальнюючи роботу судів Херсонської області щодо надання міжнародної правової допомоги у цивільних та кримінальних справах, слід відмітити, що даний напрямок роботи знаходиться на задовільному рівні, проте в окремих судах потребує удосконалення.

Так, до Комсомольського районного суду м. Херсона, Голопристанського районного суду Херсонської області та Чаплинського районного суду Херсонської області матеріали, складені під час розгляду клопотань та виконання доручень повертались на доопрацювання повторно з тих самих підстав, оскільки зазначеними судами не було враховано зауваження, зазначені у попередніх листах.

Окрім того, слід відмітити позитивний досвід співпраці Головного управління юстиції у Херсонській області з Генічеським районним судом Херсонської області (підготовано 6 звернень з клопотаннями про визнання та виконання за кордоном рішень суду, 5 доручень про вручення документів та вчинення окремих процесуальних дій за кордоном, 1 доручення компетентного органу іноземної держави виконано) та Суворовським районним судом м. Херсона (8 доручень компетентних органів іноземних держав виконано та підготовано 1 клопотання про визнання та виконання за кордоном рішення суду), оскільки у 2014 році до цих судів жодного разу не повертались на доопрацювання матеріали складені під час виконання міжнародних договорів України.

Звертаємо увагу, що невиконання судами вимог міжнародних договорів України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, інших актів законодавства України призводять до необґрунтованих зволікань при виконанні іноземного доручення, що негативно впливає на імідж держави.